Nastavenie balíka služieb

Nastavenie balíka služieb

Náš systém balíkov je veľmi jednoduchý a prehľadný. Prísne individuálny. Pozostáva z komponentov, ktoré si klient navolí po konzultácii s osobným lekárom alebo podľa svojich preferencií. Pokiaľ si služby nevyčerpáte počas jedného roka, budú automaticky presunuté na nasledujúce obdobie alebo si ich môžete vymeniť za ľubovoľné iné služby, ak sa vaše potreby alebo preferencie v čase zmenia.

Pýtajte sa,
sme tu pre vás

Čo môže byť obsahom služby pre vás:

Všeobecný lekár

Základný pohľad na váš zdravotný stav a pravidelnú starostlivosť vám poskytne jeden z našich všeobecných lekárov. Vstupné vyšetrenie u všeobecného lekára poskytne osobnému lekárovi základné informácie o aktuálnom stave vášho zdravia.

Stanovenie aktuálnej úrovne vášho zdravotného stavu

Osobný lekár na základe vstupných vyšetrení, odberov a konzultácie s vami ako s klientom zhodnotí úroveň vášho zdravotného stavu a navrhne vám spôsob ďalšej starostlivosti o vaše zdravie.

Špecialisti

Náš tím špecializovaných lekárov sa podieľa na vstupných vyšetreniach a je vám naďalej k dispozícii aj pri hľadaní riešení a dosahovaní nastavených cieľov v procese liečenia.

Fyzioterapeutická diagnostika

Zhodnotenie funkčného stavu vášho pohybového aparátu lekárom a vytvorenie individuálneho cvičebného plánu. Následné rehabilitačné cvičenia pod dohľadom našich skúsených rehabilitačných pracovníkov v príjemnom prostredí našej kliniky.

Koučing a psychologické poradenstvo

Celosvetové trendy v modernej medicíne kladú dôraz na psychickú pohodu a vyrovnanosť. Psychohygiena je považovaná za jednu z kľúčových podmienok celkového dobrého zdravotného stavu. U nás sa tejto problematike zatiaľ nedostáva dostatočná pozornosť, a preto končí veľa vyťažených ľudí so syndrómom vyhorenia, celkovej vyčerpanosti a následnými vážnymi zdravotnými problémami. Je dôležité venovať sa problémom, ktoré zamestnávajú naše myšlienky, včas a pravidelne. Predstavuje to významnú prevenciu, ale aj účinnú podporu pri riešení už existujúcich zdravotných problémov.

Nutričné poradenstvo

Výživa je jedným z pilierov základnej starostlivosti o vaše zdravie. Každý organizmus je iný a reaguje inak na rôzne potraviny. Jedlo dokáže liečiť, ale aj spôsobovať veľa zdravotných problémov. Neexistuje generálne platné pravidlo, preto sa každému klientovi na našej klinike venuje špeciálna pozornosť práve v oblasti stravovania. Sme presvedčení, že správnou výživou dokážeme odstrániť množstvo zdravotných problémov a výrazne zlepšiť kvalitu života našich klientov. Často dlhodobá správna výživa umožní redukovať, ba až úplne upustiť od užívania mnohých liekov.

Wellness

Zintenzívnite a predĺžte si pocit telesnej a mentálnej pohody s profesionálnymi wellness procedúrami. Okrem tradičných masáží na vás čaká lymfodrenážna a lipomasážna terapia tela a tváre (LPG Endermolab).

Druhý názor

Doplnkové osobné konzultácie s ďalšími špecializovanými lekármi. Potvrdenie správne stanovenej diagnózy a liečebného postupu.

Aktívny zdravotný monitoring

Súčasťou včasnej zdravotnej diagnostiky je kontinuálny zdravotný monitoring. Pravidelné systematické sledovanie vášho zdravia zabezpečí podchytenie prípadného vznikajúceho problému už v zárodku a uľahčí liečbu. Zároveň slúži ako prevencia a nástroj pre pozitívnu úpravu životného štýlu, čo je často postačujúca zmena, ktorá zabráni rozvoju ochorenia.