Nastavenie balíka služieb

Nastavenie balíka služieb

Náš systém balíkov je veľmi jednoduchý a prehľadný. Prísne individuálny. Pozostáva z komponentov, ktoré si klient navolí po konzultácii s osobným lekárom alebo podľa svojich preferencií. Pokiaľ si služby nevyčerpáte počas jedného roka, budú automaticky presunuté na nasledujúce obdobie alebo si ich môžete vymeniť za ľubovoľné iné služby, ak sa vaše potreby alebo preferencie v čase zmenia.

Pýtajte sa,
sme tu pre vás

Čo môže byť obsahom služby pre vás:

Všeobecný lekár

Základný pohľad na váš zdravotný stav a pravidelnú starostlivosť vám poskytne jeden z našich všeobecných lekárov. Vstupné vyšetrenie u všeobecného lekára poskytne osobnému lekárovi základné informácie o aktuálnom stave vášho zdravia.

Stanovenie aktuálnej úrovne vášho zdravotného stavu

Osobný lekár na základe vstupných vyšetrení, odberov a konzultácie s vami ako s klientom zhodnotí úroveň vášho zdravotného stavu a navrhne vám spôsob ďalšej starostlivosti o vaše zdravie.

Špecialisti

Náš tím špecializovaných lekárov sa podieľa na vstupných vyšetreniach a je vám naďalej k dispozícii aj pri hľadaní riešení a dosahovaní nastavených cieľov v procese liečenia.

Fyzioterapeutická diagnostika

Zhodnotenie funkčného stavu vášho pohybového aparátu lekárom a vytvorenie individuálneho cvičebného plánu. Následné rehabilitačné cvičenia pod dohľadom našich skúsených rehabilitačných pracovníkov v príjemnom prostredí našej kliniky.

Koučing a psychologické poradenstvo

Celosvetové trendy v modernej medicíne kladú dôraz na psychickú pohodu a vyrovnanosť. Psychohygiena je považovaná za jednu z kľúčových podmienok celkového dobrého zdravotného stavu. U nás sa tejto problematike zatiaľ nedostáva dostatočná pozornosť, a preto končí veľa vyťažených ľudí so syndrómom vyhorenia, celkovej vyčerpanosti a následnými vážnymi zdravotnými problémami. Je dôležité venovať sa problémom, ktoré zamestnávajú naše myšlienky, včas a pravidelne. Predstavuje to významnú prevenciu, ale aj účinnú podporu pri riešení už existujúcich zdravotných problémov.

Nutričné poradenstvo

Výživa je jedným z pilierov základnej starostlivosti o vaše zdravie. Každý organizmus je iný a reaguje inak na rôzne potraviny. Jedlo dokáže liečiť, ale aj spôsobovať veľa zdravotných problémov. Neexistuje generálne platné pravidlo, preto sa každému klientovi na našej klinike venuje špeciálna pozornosť práve v oblasti stravovania. Sme presvedčení, že správnou výživou dokážeme odstrániť množstvo zdravotných problémov a výrazne zlepšiť kvalitu života našich klientov. Často dlhodobá správna výživa umožní redukovať, ba až úplne upustiť od užívania mnohých liekov.

Wellness

Zintenzívnite a predĺžte si pocit telesnej a mentálnej pohody s profesionálnymi wellness procedúrami. Okrem tradičných masáží na vás čaká lymfodrenážna a lipomasážna terapia tela a tváre (LPG Endermolab).

Druhý názor

Doplnkové osobné konzultácie s ďalšími špecializovanými lekármi. Potvrdenie správne stanovenej diagnózy a liečebného postupu.

Aktívny zdravotný monitoring

Súčasťou včasnej zdravotnej diagnostiky je kontinuálny zdravotný monitoring. Pravidelné systematické sledovanie vášho zdravia zabezpečí podchytenie prípadného vznikajúceho problému už v zárodku a uľahčí liečbu. Zároveň slúži ako prevencia a nástroj pre pozitívnu úpravu životného štýlu, čo je často postačujúca zmena, ktorá zabráni rozvoju ochorenia.
Položka
Cena
AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH
Nadštandardné služby
Ročný poplatok
200,00 €
Zákonná preventívna prehliadka - zahŕňa: anamnéza, fyzikálny nález, vyš. krvného tlaku, pulzu, výšky, váhy, odbery: KO, sedimentácia, glykémia, kreatinín, moč, nad 40r." aj celkový cholesterol, triglyceroly, EKG, nad 50r. Aj stolica na skryté krvácanie, kontrola očkovaní, v prípade potreby aj očkovanie
0,00 €
Nadštandardná preventívna prehliadka - zahŕňa – okrem základných laboratórnych vyšetrení, navyše odbery na kyselinu močovú, tzv. ,,pečeňové testy", hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, stolicu na skryté krvácanie a EKG u všetkých pacientov, s funkčnými vyšetreniami - obsahuje lek. vyšetrenie
0,00 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez odberov)
35,00 €
Konzultácia výsledkov po laborat. vyšetreniach
15,00 €
Vyšetrenia a potvrdenia na vlastnú žiadosť klienta
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
35,00 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (vodičský preukaz)
35,00 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane (zbrojný preukaz)
35,00 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve (zdravotný preukaz)
35,00 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o adopciu dieťaťa
35,00 €
Lekárska správa pre komerčné účely
35,00 €
Lekárske potvrdenie na vysokú školu (nekapitovaní)
35,00 €
Vyšetrenie zdravotného stavu pred uzavretím zmluvy o životnom alebo úrazovom poistení
35,00 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty
35,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
20,00 €
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
Nadštandardné služby
Tehotenská poradňa (počet USG vyšetrení nad rámec úhrady poisťovňou, prehliadky nad rámec povinných prehliadok)
75,00 €
Výkony a vyšetrenia na vlastnú žiadosť, nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť
75,00 €
Kontrolné gynekologické vyšetrenie
45,00 €
Vyšetrenie klientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť
55,00 €
Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite
55,00 €
Overenie tehotenstva beta HCG - odber
20,00 €
LBC cytológia
40,00 €
Odber onkocytológie, mimo skríningového intervalu
35,00 €
Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou
45,00 €
oGTT na vlastnú žiadosť
20,00 €
Folikulometria
30,00 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska
45,00 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska
20,00 €
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva
55,00 €
Administratívna činnosť*
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta
15,00 €
Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely
20,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacientky
20,00 €
Vydávanie lekárskych potvrdení
10,00 €
* poplatky u klientiek bez ročnej starostlivosti
Poradenstvo
Poradňa sterilného páru
45,00 €
Antikoncepčná poradňa
45,00 €
Klimakterická poradňa
45,00 €
Indikácia IVF
45,00 €
Odbery (podľa aktuálneho cenníka laboratória)
podľa cenníka
INTERNÁ AMBULANCIA
Inerpretácia výsledkov laboratórnych vyšetrení a návrh riešenia
65,00 €
Konzultácia stavu zdravia • zahŕňa-laboratórne vyšetrenie krvi a moču, EKG, pohovor s lekárom
110,00 €
Komplexné posúdenie zdravotného stavu • zahŕňa - laboratórne vyšetrenie krvi, moču a stolice, odbery doplnené o onkomarkery a stolicu na skryté krvácanie, funkčné vyšetrenia - EKG, In Body 720, Max pulse, ultrazvukové vyšetrenie, pohovor s lekárom
220,00 €
Konzultácia zdravotného stavu (bez odberov)
65,00 €
Kontrolné interné vyšetrenie
45,00 €
Interné predoperačné vyšetrenie (vrátane odberov)
150,00 €
ENDOKRINOLÓGIA
Vstupné vyšetrenie, zahŕňa USG vyšetrenie
65,00 €
USG štítnej žľazy
45,00 €
Elastografia štítnej žľazy (do 25 min)
55,00 €
Elastografia štítnej žľazy (nad 25 min)
150,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
Konzultácia výsledkov po laborat.vyšetreniach
15,00 €
Konzultácia - nezahŕňa USG vyšetrenie
35,00 €
Odbery (podľa aktuálneho cenníka laboratória)
podľa cenníka
Punkcia štítnej žľazy
70,00 €
Odber vzorky pri punkcii (1 ks)
25,00 €
ULTRASONOGRAFIA
Ultrazvuk brucha (pečeň, žlčník, podžalúdková žľaza, obličky, slezina)
45,00 €
Ultrazvuk ciev v brušnej dutine - Doppler
55,00 €
Ultrazvuk obličiek a močového mechúra (ultrazvuk malej panvy)
45,00 €
Ultrazvuk mäkkých častí (podkožie, kĺby, svaly)
45,00 €
Ultrazvuk krku (štítna žľaza, lymfatické uzliny, slinné žľazy)
45,00 €
Ultrazvuk prsníkov a podpazušia
45,00 €
Funkčné vyšetrenie žlčníka
45,00 €
Ultrazvuk lymfatických uzlín (krk, podpazušie, slabiny)
45,00 €
Ultrazvuk ciev dolných končatín - Doppler
80,00 €
Ultrazvuk krčných tepien (karotíd)
55,00 €
Elastografia (do 25 min)
55,00 €
Elastografia (nad 25 min)
150,00 €
KARDIOLÓGIA
Vstupné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou
100,00 €
Kontrolné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou
75,00 €
Kontrolné kardiologické vyšetrenie
45,00 €
Manažment pacienta
50,00 €
Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca
65,00 €
GASTROENTEROLÓGIA
Gastroenterologické vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie)
75,00 €
Lekárska konzultácia 30 min
60,00 €
Gastroenterológia - Prístrojové vyšetrenia a liečebné zákroky
Gastroskopia
140,00 €
Rektosigmoskopia
80,00 €
Kolonoskopia zostupnej časti hrubého čreva
100,00 €
Kolonoskopia priečnej časti hrubého čreva
140,00 €
Kolonoskopia vzostupnej časti hrubého čreva
180,00 €
Pankolonoskopia
220,00 €
Premedikácia (každá IN injekcia)
40,00 €
Polypektómia tráviaceho traktu – každý polyp po 70,00 EUR
Odber bioptickej vzorky /1ks
40,00 €
Diagnostika tráviacich ťažkostí
130,00 €
REUMATOLÓGIA
Vstupné vyšetrenie
65,00 €
Konzultácia
45,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
Odbery (podľa aktuálneho cenníka laboratória)
Podľa cenníka
Diagnostika reumatologických ochorení
120,00 €
IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA
Komplexný imunologický profil • zahŕňa laboratórne vyšetrenie krvi, spirometrické a klinické vyšetrenie
240,00 €
Vstupné vyšetrenie
65,00 €
Konzultácia
45,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
Kožné testy (Prick testy)
55,00 €
Niox
35,00 €
Niox - kontrola
20,00 €
Spirometria
20,00 €
Spirometria - kontrola
15,00 €
Odbery (podľa aktuálneho cenníka laboratória)
Podľa cenníka
PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
Vstupné vyšetrenie
65,00 €
Konzultácia
45,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
Spirometria
20,00 €
Spirometria- kontrola
15,00 €
Niox
35,00 €
Niox - kontrola
20,00 €
Odbery (podľa aktuálneho cenníka laboratória)
Podľa cenníka
NEUROLÓGIA
Vstupné vyšetrenie
65,00 €
Konzultácia
45,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
Aplikácia botulotoxínu na liečbu migrenóznych stavov
120-350€
Aplikácia botulotoxínu - kozmetické indikácie (cena podľa použitých jednotiek)
2,5-3,5 €/1 J
Aplikácia kyseliny hyaluronovej (cena podľa použitej látky)
160 €/1 ml
UROLÓGIA
Vstupné vyšetrenie
65,00 €
Konzultácia
45,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
Odbery (podľa aktuálneho cenníka laboratória)
Podľa cenníka
Preventívny program MUŽI
100,00 €
Preventívny program ŽENY
80,00 €
Diagnostika pohlavných chorôb u muža
270,00 €
Vyšetrenie mužských hormónov
120,00 €
Diagnostika opakovaných infekcií močových ciest
230,00 €
OČNÁ AMBULANCIA
Kompletné vyšetrenie s konzultáciou
75,00 €
Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
35,00 €
Odmeranie vnútroočného tlaku
35,00 €
Vyšetrenie očného pozadia
35,00 €
Akútne vyšetrenie
80,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
Očné vyšetrenie na vodičský preukaz
75,00 €
Očné vyšetrenie na zbrojný pas
75,00 €
Vyšetrenie pri glaukome
75,00 €
Odstránenie cudzieho telesa
20,00 €
Výter z oka
17,00 €
FBLR
Vyšetrenie pohybového aparátu • zahŕňa vyšetrenie u lekára, vypracovanie individuálneho rehabilitačného plánu • prvé rehabilitačné cvičenie v cene
100,00 €
Ďalšie rehabilitačné cvičenia vyplývajúce z programu
40,00 €
Vstupné vyšetrenie
65,00 €
Konzultácia
45,00 €
Kontrolné vyšetrenie
35,00 €
ORL - Ušná-nosná-krčná ambulancia
Vstupné ORL vyšetrenie
65,00 €
Kontrolné ORL vyšetrenie
35,00 €
Management pacienta
50,00 €
Audiometrické vyšetrenie
40,00 €
Endoskopické vyšetrenie
40,00 €
Diagnostika vertiga ( vrátane audiometrického vyšetrenie)
80,00 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
35,00 €
Odbery ( podľa aktuálneho cenníka laboratória)
MEDICÍNSKA ČASŤ
Odbery
20,00 €
CRP
10,00 €
Test potravinovej intolerancie - 54 potravín
Podľa cenníka laboratória
Vyšetrenie stolice na OK
5,00 €
Výtery - z nosa, mandlí
15,00 €
Aplikácia s.c., i.m.inj
10,00 €
Aplikácia i.v.inj
13,00 €
Koreňový obstrek
25,00 €
Infúzia - do 30 min
25,00 €
obsah infúzie na základe indikácie lekára, cena podľa predpísaného obsahu medikamentov
Podľa cenníka
Infúzia - nad 30 min
40,00 €
obsah infúzie na základe indikácie lekára, cena podľa predpísaného obsahu medikamentov
Podľa cenníka
Genetické testy (rozsah vyšetrení závisí od indikácie lekára, podľa aktuálneho cenníka laboratória)
Kardiogen (Genetická analýza rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení)
Osteogen (Genetická analýza rizika vzniku osteoporózy)
Trombogen (Genetická analýza rizika vzniku trombózy)
Gyngen (Genetická analýza určená ženám)
GenForMen (Genetická analýza rizika zvniku tzv. civilizačných ochorení pre mužov)
GenScan (Genetická analýza nastavená "na mieru"každému klientovi)
EKG + vyhodnotenie
20,00 €
Ergometria
100,00 €
InBody-s lekárskou interpretáciou výsledkov
30,00 €
Inbody kontrolné
15,00 €
Max Pulse - s lekárskou interpretáciou
50,00 €
Max Pulse - kontrolné
30,00 €
RMR - bazálny metabolizmus
30,00 €
Zvýhodnený balíček - InBODY+RMR s lekárskou interpretáciou
50,00 €
HOLTER- Somnotouch (24h monitoring EKG,TK,spánku,SpO₂, naloženie prístroja a zhodnotenie výsledkov)
70,00 €
Telemedicína (15 min)
25,00 €
Telemedicína (30 min)
40,00 €
Telefonická konzultácia nad rámec (15 min)
15,00 €
FYZIOTERAPIA
Fyzioterapia (60 min - podľa ordinácie FBLR lekára)
45,00 €
Fyzioterapia (60 min - podľa ordinácie FBLR lekára) - permanentka 10 cvičení
380,00 €
Cvičenie silovo-kondičné (60 minút)
35,00 €
Cvičenie silovo-kondičné-permanentka 10 cvičení
280,00 €
Mäkké techniky (30 min.)
35,00 €
Cvičenie SM systém ( 45 min)
30,00 €
Cvičenie SM systém – permanentka 10 cvičení
250,00 €
Kineziotaping
3 € /10cm
Integrované bankovanie jedna oblasť do 45 min
30,00 €
Cvičenie vo dvojici (60 min)
60,00 €
Cvičenie vo dvojici (60 min) - permanentka 10 cvičení
500,00 €
Dýchacia gymnastika (30 min.)
25,00 €
Masáže
Klasická masáž 30 min.
40,00 €
Klasická masáž 60 min.
60,00 €
Reflexná masáž šijová zostava 20 min.
25,00 €
Reflexná masáž chrbta 45 min.
50,00 €
LPG Endermolab Cellum M6 - endermológia - telo
Lipomassage (odbúranie tuku)
40,00 €
LPG Endermolab Cellum M6 - endermológia - tvár
Ošetrenie
40,00 €
PSYCHOLÓGIA
Diagnostika syndrómu vyhorenia • zahŕňa laboratórne vyšetrenie krvi, moču a stolice, navyše odbery na kyselinu močovú, tzv. ,,pečeňové testy", hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, stolicu na skryté krvácanie, odbery sú doplnené o onkomarkery • konzultácia s internistom • psychologické vyšetrenie – psychodiagnostika, určenie terapeutického postupu
290,00 €
Psychologická diagnostika (90 min.)
80,00 €
Psychologická terapia (80 min.)
70,00 €
Psychologická kontrola/konzultácia (60 min.)
45,00 €

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.