Naša starostlivosť

Naša starostlivosť

Podrobný prehľad špecializovaných pracovísk a príslušných vyšetrení vám uľahčí orientáciu v ponuke našej lekárskej starostlivosti.

Odbery a laboratórne testy

Odbery 

 • CRP

 • hsCRP 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 59 potravín 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 120 potravín 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 200 potravín 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia pre vegetariánov 120 potravín 

 • Vyšetrenie stolice na OK 

 • Vyšetrenie protilátok proti Candida albicans 

 • Vyšetrenie protilátok proti Candida albicans - kontrola 

 • Výtery - z nosa, mandlí

 • Aplikácia s. c., i. m. inj

 • Aplikácia i. v. inj

 • Koreňový obstrek 

 • Infúzie 


Genetické testy 

 • Kardiogen (Genetická analýza rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení)
 • Osteogen (Genetická analýza rizika vzniku osteoporózy)
 • Trombogen (Genetická analýza rizika vzniku trombózy)
 • Gyngen (Genetická analýza určená ženám)
 • GenForMen (Genetická analýza rizika vzniku tzv. civilizačných ochorení pre mužov)
 • GenScan (Genetická analýza nastavená "na mieru" každému klientovi)
MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Internista, Osobný lekár
Interná ambulancia
 • Konzultácia zdravotného stavu

 • Klinické vyšetrenie (bez odberov)

 • Kontrolné interné vyšetrenie

 • Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberov)


Výkony

 • EKG + vyhodnotenie

 • Ergometria

 • InBody -s lekárskou interpretáciou výsledkov

 • Max Pulse - s lekárskou interpretáciou

 • RMR - bazálny metabolizmus

 • Zvýhodnený balíček – InBODY + RMR s lekárskou interpretáciou

 • Spiroergometria - VO₂Max

 • Kontrolná Spiroergometria - VO₂Max

 • HOLTER – Somnotouch (24 h monitoring EKG, TK, spánku, SpO₂)

 • naloženie prístroja + zhodnotenie výsledkov

 • Tvorba výživového plánu (diagnostika, výživový plán, kontrola)

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Internista, Osobný lekár
MUDr. Katarína Hricová
MUDr. Katarína Hricová
Internista, pneumológ
Funkčné testy
 • EKG + vyhodnotenie 

 • Ergometria 

 • InBody - s lekárskou interpretáciou výsledkov 

 • Max Pulse - s lekárskou interpretáciou 

 • RMR - bazálny metabolizmus 

 • HOLTER - Somnotouch (24 h monitoring EKG, TK, spánku, SpO₂)

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Internista, Osobný lekár
MUDr. Boris Stríž
MUDr. Boris Stríž
Kardiológ
Endokrinológia
 • Vstupné vyšetrenie, zahŕňa USG vyšetrenie

 • USG štítnej žľazy

 • Kontrolné vyšetrenie

 • Konzultácia

 • Odbery

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
Primár, Endokrinológ
Kardiológia
 • Vstupné kardiologické vyšetrenie 

 • Vstupné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou

 • Kontrolné kardiologické vyšetrenie

 • Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca

MUDr. Boris Stríž
MUDr. Boris Stríž
Kardiológ
Fyzioterapia
 • Fyzioterapia (60 min) 

 • Fyzioterapia (30 min) 

 • Vypracovanie individuálneho cvičebného plánu 

 • Cvičenie na Huber Motion Lab (60 min)

 • Mäkké techniky (30 min)

 • Kineziotaping 

 • Lymfotaping 


Masáže 

 • Klasická masáž 30 min

 • Klasická masáž 60 min

 • Športová masáž 30 min

 • Športová masáž 60 min

 • Reflexná masáž chrbta 45 min


Prístrojová terapia

 • Liečba laserom

 • Elektroliečba

 • Magnetoterapia

 • Liečba ultrazvukom


Cellum M6 - endermológia LPG - telo

 • Lipomassage (odbúranie tuku) 

 • Spevnenie a obnova kontúr

 • Vyhladenie celulitídy

 • Program pre unavené nohy

 • Program pre mužov


Cellum M6 - endermológia LPG - tvár

 • Rozjasnenie

 • Starostlivosť o okolie očí

 • Vyhladenie vrások

 • Antiaging spevnenie pleti

 • Dekolt - vyhladenie vrások

 • Zvýhodnený balíček - 12 terapií


Skupinové cvičenia

 • Jóga

 • Jóga individuálne

Mgr. Barbora Mlynková
Mgr. Barbora Mlynková
Fyzioterapeut
Bc. Laura Ághová
Bc. Laura Ághová
Fyzioterapeut
Gastroenterológia
 • Lekárska konzultácia 

 • Gastroenterologické vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie)

 • Gastroenterologické vyšetrenie kontrolné

 • Konzultácia pred prístrojovými vyšetreniami a zákrokmi


Prístrojové vyšetrenia a liečebné zákroky

 • Gastrofibroskopia (endoskopia žalúdka a dvanástnika)

 • Rektosigmoskopia

 • Endoskopia zostupnej časti hrubého čreva

 • Endoskopia priečnej časti hrubého čreva

 • Endoskopia vzostupnej časti hrubého čreva

 • Pankolonoskopia (endoskopia celého hrubého čreva)

 • Odber bioptickej vzorky (jedna vzorka)

 • Gastrofibroskopia – kontrolná (endoskopia žalúdka a dvanástnika)

 • Rektosigmoskopia – kontrolná

 • Endoskopia zostupnej časti hrubého čreva – kontrolná

 • Endoskopia priečnej časti hrubého čreva – kontrolná

 • Endoskopia vzostupnej časti hrubého čreva – kontrolná

 • Pankolonoskopia – kontrolná (endoskopia celého hrubého čreva)

prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH
prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH
Gastroenterológ
Imunológia a alergológia
 • Vstupné vyšetrenie

 • Konzultácia

 • Kontrolné vyšetrenie

 • Kožné testy (Prick testy)

MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
Imunoalergológ
Neurológia
 • Vstupné vyšetrenie 

 • Konzultácia 

 • Kontrolné vyšetrenie

MUDr. Silvia Mehešová
MUDr. Silvia Mehešová
Neurológ
Psychológia
 • Psychologická diagnostika (90 min)
 • Psychologická terapia (60 min)
 • Zvýhodnený balíček psychologických terapií (5 sedení)
 • Zvládanie stresu – individuálna konzultácia (40 min)
 • Psychoprofylaktická príprava na pôrod individuálna (s partnerom)
 • Psychoprofylaktická príprava na pôrod skupinová
 • HRV - "prístrojom asistovaný nácvik správneho dýchania"
Mgr. Dagmar Šimkovicová
Mgr. Dagmar Šimkovicová
Klinický psychológ
Očná ambulancia
 • Kompletné vyšetrenie s konzultáciou

 • Kompletné očné vyšetrenie

 • Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • Odmeranie vnútroočného tlaku

 • Vyšetrenie očného pozadia

 • Akútne vyšetrenie

 • Kontrolné vyšetrenie

 • Kompletné vyšetrenie pre iného lekára

 • Vyšetrenie a nácvik aplikácie kontaktných šošoviek

 • Predpis okuliarovej korekcie

 • Očné vyšetrenie na vodičský preukaz

 • Očné vyšetrenie na zbrojný pas

 • Vyšetrenie pri glaukóme

 • Odstránenie cudzieho telesa

 • Výter z oka

Gynekologická ambulancia
 • Tehotenská poradňa

 • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť 

 • Vyšetrenie klientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť

 • Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov

 • Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

 • Overenie tehotenstva beta HCG - odber

 • Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou

 • 3D/4D vyšetrenie plodu s nahratím na USB 

 • Elektronický záznam UZV vyšetrenia na USB

 • Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia

 • Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky (jedna skúmavka)

 • Hormonálny profil na žiadosť klientky

 • LBC cytológia

 • Odber onkocytológie mimo skríningového intervalu

 • Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou

 • oGTT na vlastnú žiadosť 

 • Folikulometria

 • Zavedenie vnútromaternicového telieska

 • Odstránenie vnútromaternicového telieska

 • Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva

 • Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta

 • Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacientky

 • Vydávanie lekárskych potvrdení


Poradenstvo 

 • Gynekologická endokrinológia

 • Poradňa sterilného páru

 • Antikoncepčná poradňa

 • Klimakterická poradňa

 • Indikácia IVF

MUDr. Lucia Kocová
MUDr. Lucia Kocová
Gynekológ
Dermatológia
 • Vstupné vyšetrenie 

 • Konzultácia 

 • Kontrolné vyšetrenie

MUDr. Tomáš Dianiška, MHA
MUDr. Tomáš Dianiška, MHA
Dermatovenerológ
FBLR
 • Vstupné vyšetrenie lekárom FBLR 

 • Konzultácia

 • Kontrolné vyšetrenie

Doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Fyziater
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
 • Zákonná preventívna prehliadka 

 • Nadštandardná preventívna prehliadka

 • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez odberov)


Vyšetrenia a potvrdenia na vlastnú žiadosť klienta

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (vodičský preukaz)

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane (zbrojný preukaz)

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve (zdravotný preukaz)

 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o adopciu dieťaťa

 • Lekárska správa pre komerčné účely

 • Lekárske potvrdenie na vysokú školu

 • Vyšetrenie zdravotného stavu pred uzavretím zmluvy o životnom alebo úrazovom poistení

 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty

 • Preklad lekárskej správy do anglického jazyka

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie

MUDr. Tibor Baranec
MUDr. Tibor Baranec
Všeobecný lekár
ORL
 • Vstupné ORL vyšetrenie 
 • Kontrolné ORL vyšetrenie 
 • Vyšetrenie ucha – oOtoskopia 
 • Porucha – sluchu – vyšetrenie uší obojstranne 
 • Vyčistenie zvukovodu – ušný maz, zápal /– 1 ucho
 • Aplikácia liečivaá do zvukovodu – 1 ucho
 • Odstránenie cudzieho telesa zo zvukovodu – 1 ucho
 • Paracentéza 1 ucho  - pPrepichnutie bubienka, odsatie sekrétu
 • Prekrytie poškodenej blanky alebo perforácie blanky terčíkom
 • Vyšetrenie nosa, rRhinoskopia
 • Odstránenie cudzieho telesa z nosa
 • Zastavenie krvácania z nosa /–  anestéza, elektrokoagul, tampón
 • Zastavenie krvácania z nosa – poleptanie s AgNO3
 • Punkcia a výplach, alebo odsávanie obsahu prínosových dutín
 • Odsávanie nosa alebo PND
 • Odstránenie tamponády
 • Palpačné vyšetrenie krku
 • Vyšetrenie dutiny ústnej, mandlí a hltana
 • Narezanie zápalu pri podnebnej mandlií a vypustenie hnisu
 • Lokálne ošetrenie lézii lézie v dutine ústnej a hltane
 • Vyšetrenie hrtana a hlasiviek zrkadielkom
 • Odstránenie cudzieho telesa zs hltana alebo hrtana, 
 • Odber sterov na mikrobiologické vyšetrenie
MUDr. Matej Babinec
MUDr. Matej Babinec
ORL
Ultrasonografia
 • Ultrazvuk brucha a brušnej dutiny

 • Ultrazvuk brucha a ciev v brušnej dutine - Doppler

 • Ultrazvuk obličiek a močového mechúra (ultrazvuk malej panvy)

 • Ultrazvuk mäkkých častí 

 • Ultrazvuk štítnej žľazy

 • Ultrazvuk prsníkov

 • Funkčné vyšetrenie žlčníka

 • Ultrazvuk lymfatických uzlín

 • Ultrazvuk ciev dolných končatín - Doppler 

 • Ultrazvuk krčných tepien (karotíd)

MUDr. Imrich Vrabec
MUDr. Imrich Vrabec
Radiológ
MUDr. Hana Hyžová
MUDr. Hana Hyžová
Rádiodiagnostik
Infúzna liečba ambulantnou formou

Infúzna liečba je spôsob, ako vytvoriť v určitom časovom úseku vyrovnanú terapeutickú hladinu liečiva v krvi, a vytvára predpoklad jeho optimálneho účinku. Ambulantné podávanie infúzií tak umožňuje aj nehospitalizovaným pacientom dostať modernú a účinnú liečbu. Hladina lieku v krvi nie je závislá od jeho vstrebávania sliznicou tráviaceho traktu, neznižuje sa okamžite prvým prechodom liečiva cez “detoxikačný orgán”, ktorým je pečeň. Liečivo sa optimálne distribuuje ku všetkým bunkám tela. Zvyšuje sa tým účinnosť liečby a pacient nie je vystavený stresujúcemu prostrediu - nemusí byť hospitalizovaný.

Infúznu liečbu indikujeme na základe vyšetrenia a odporučenia špecialistu, ktorý komplexne posúdi stav pacienta nielen z hľadiska potreby liečby, ale aj obmedzení vyplývajúcich z jeho zdravotného stavu. Každá infúzna liečba je individuálna a predchádza jej podrobné lekárske vyšetrenie, pacient je monitorovaný počas liečby a kontrolovaný aj po jej ukončení. O počte opakovaní infúzií, ako aj o trvaní jednotlivých terapií rozhodne lekár na základe klinického stavu pacienta - takže trvanie infúzie môže trvať niekoľko desiatok minút, ale aj niekoľko hodín.

Hlavné skupiny ochorení, pri ktorých indikujeme infúznu liečbu, sú pre pacientov:

 • s akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu chrbtice, kĺbov, svalov,
 • s ochoreniami periférnych nervov, po úrazoch,
 • s poruchami pamäti,
 • s únavovým syndrómom a vyčerpaním, 
 • s poruchami sluchu a závratmi,
 • s poruchami prekrvenia končatín,
 • s poruchami imunity,
 • s poruchami vnútorného prostredia, napríklad po vysokých stratách tekutín atď.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Internista, Osobný lekár
Antiaging medicína

Už samotný názov znamená, že sa snažíme využiť medicínske znalosti a postupy a ísť „proti procesu starnutia“. Antiaging medicína je vysokokvalitná komplexná preventívna (aj liečebná) medicína, ktorej výsledky nielen cítite - v skvelej psychickej a fyzickej kondícii, ale aj vidíte. Tak v zdravej mladistvo vyzerajúcej pokožke, ako aj v pohyboch a spôsobe komunikácie.

Starnutie je prirodzený proces a nie je možné ho zastaviť, ale...

Existuje množstvo faktorov, ktoré tento proces urýchľujú a tak, ako je reťaz silná len ako jej najslabšie ohnivko, tak aj človek starne tak rýchlo, ako je „starý“ jeho najstarší životne dôležitý orgán - obličky. Možno ste už videli, ako zázračne ľudia omladli po ich transplantácii.

V medicíne proti starnutiu vnímame človeka:

 • na úrovni stavu jeho jednotlivých orgánových systémov a ich funkčnej úrovne (výkonnosti),
 • na úrovni ich koordinácie (ako jeden orgánový systém spolupracuje s ostatnými),
 • na úrovni vzťahov s vonkajším prostredím (ako vie človek zvládať toxické vplyvy životného prostredia),
 • ako zvláda emocionálne prežívanie, komunikáciu v rámci spoločnosti, v ktorej sa pohybuje, a nároky, ktoré vyplývajú z jeho práce a spoločenského postavenia. 

 

Základom medicíny proti starnutiu je v prvom rade prevencia, ktorá vám pomôže:

 • zistiť aj rodinné záťaže, nielen genetické,
 • identifikovať a odstrániť také zvyklosti, ktoré vedú k oslabeniu orgánových systémov a ich rýchlejšiemu „zostarnutiu“,
 • včas identifikovať ochorenia, ktoré môžu viesť k poškodeniu niektorého orgánového systému, a zabezpečiť ich včasnú a adekvátnu liečbu a tým preventívne pôsobiť proti ich zhoršeniu,
 • včas identifikovať oslabenia - starnutie - jednotlivých orgánových systémov a zabezpečiť úpravu, resp. nahradenie ich funkcií.

Na našej klinike v rámci medicíny proti starnutiu zabezpečujeme genetické vyšetrenia, komplexné preventívne vyšetrenia, funkčné vyšetrenia orgánových systémov, vyšetrenia zvyklostí a následkov súvisiacich so životným štýlom. Výsledkom je zostavenie komplexného individuálneho plánu liečby zistených ochorení, odstránenie funkčných porúch orgánových systémov, úprava výživy vrátane výživových doplnkov, pohybových aktivít vrátane fyzioterapie a rehabilitácie, zvládanie stresu a zbavenia sa zdravotne škodlivých zvyklostí a závislostí, nahradenie, doplnenie chýbajúcich enzýmov a hormónov potrebných na harmonické fungovanie všetkých orgánových systémov.

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Internista, Osobný lekár
Elastografia

Inovatívna možnosť vyšetrenia

 • uzlov štítnej žľazy,
 • pečene,
 • prostaty.
MUDr. Hana Hyžová
MUDr. Hana Hyžová
Rádiodiagnostik
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
Primár, Endokrinológ
MUDr. Marek Zvanciger
MUDr. Marek Zvanciger
Urológ
Civilizačné choroby

Medicína životného štýlu je terapeutické využitie zmien životného štýlu založených na dôkazoch, na prevencii a liečbe chorôb súvisiacich so životným štýlom v klinickom prostredí. Našou základnou filozofiou je komplexnosť v diagnostike a liečbe, ako aj súčasné ovplyvnenie všetkých zložiek životného štýlu pri plnom rešpektovaní individuality klienta. Jeho teoretické aj praktické vzdelávanie - aby rozumel, prečo a ako má robiť zmeny vo svojom živote, a jeho stála motivácia, pretože jedine jeho aktívny prístup je základom úspechu.

Tieto zmeny zahŕňajú:

Diétu (výživa) 

 • Cvičenie 
 • Manažment stresu 
 • Odvykanie od závislostí, napr.: fajčenia, liekov atď.
 • Rad ďalších nie liekových zmien

Rastúce množstvo vedeckých dôkazov potvrdzuje, že zmena životného štýlu je základnou zložkou pri liečbe chronických ochorení, ktorá môže byť rovnako účinná ako lieky, ale bez rizika a nežiaducich vedľajších účinkov.

Zmena životného štýlu sa stáva preferovaným postupom nielen pre prevenciu, ale aj liečbu väčšiny chronických ochorení vrátane:

 • obezity, 
 • ischemickej choroby srdca,
 • hypertenzie,
 • diabetu mellitus II. typu, 
 • syndrómu inzulínovej rezistencie, 
 • osteoporózy, 
 • určitých typov rakoviny.

Pre medicínu životného štýlu je charakteristické, že optimálne ošetrenie a liečenie chronických chorôb zahŕňa také zásahy do životného štýlu, pre ktoré je najefektívnejšie typicky ambulantné riešenie. Krátke cielené inštruktáže (vzdelávanie) pre malé skupiny v domácom prostredí sú často najúčinnejšie v ťažkých alebo až zdanlivo neriešiteľných prípadoch.

Urológia
 • Vstupné vyšetrenie

 • Kontrolné vyšetrenie

 • Konzultácia 

MUDr. Marek Zvanciger
MUDr. Marek Zvanciger
Urológ