Komplexné posúdenie zdravotného stavu - Novinka

Máte ťažkosti, ktoré sa opakujú a nedokážete sa ich zbaviť? Navštívili ste viacerých odborníkov, ale na váš zdravotný profil sa zatiaľ nikto nedokázal pozrieť komplexne? Naším cieľom je zlepšiť fyzické i duševné rozpoloženie klienta a odhaliť príčinu vzniku problému, ktorý máva často svoj pôvod inde, ako sa na prvý pohľad zdá – napríklad kožný prejav môže byť spôsobený problémom v tráviacom trakte, alebo za ťažkosťami s chrbtom môže byť nadmerný stres. V rámci programu zameraného na komplexné posúdenie zdravotného stavu sa sústredíme na dôsledné vyšetrenia, či už klinického, ako aj laboratórneho charakteru (vrátane onkomarkerov), ale aj funkčné vyšetrenia so zámerom poskytnutia adresného a účinného riešenia ťažkostí.

 

Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie krvi, moču, stolice

Odbery sú zamerané na funkcie orgánov ako sú obličky, pečeň, pankreas, hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, onkologické markery, ale aj na skryté krvácanie v tráviacom trakte.

Parametre: Ko + diff., glyk., urea, kreat., celk. choles., TAG, HDL, LDL, celk. Bilir., CRP, AST, ALP, AST, GMT, KM, Na, K, Ca, Mg, P, INR, Fbg, onkomarkery: CEA, Ca19-9, CA125- u žien, PSA- u mužov, moč chem. a sed., stolica na okultné krvácanie

 

2. Funkčné vyšetrenia

 • EKG

 

 • In Body 720 - Bioimpendačné vyšetrenie zloženie tela. S dostatočnou presnosťou určuje zmeny v hodnotách svalstva, tuku, minerálov, ako aj obsahu vody v bunkách i mimo nich. Upozorňuje na zadržiavanie vody v organizme. Oproti bežne dostupným bioimpendačným váham sa prístroj vyznačuje vysokou presnosťou meraní. Odchýlka od meraní pomocou CT prístroja je len 2 %.

 

 • Max pulseFotopletyzmografia. Rýchle neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HVR), kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému (ANS), pomer sympatika a parasympatika, meranie úrovne reakcie na stres. Vypovedá o stave ciev, hodnotí srdcový výkon, krvnú cirkuláciu a pružnosť tepien.

 

3. Konzultácia s internistom

Dôkladný rozhovor s internistom o zdravotných ťažkostiach, rodinnej anamnéze, životnom štýle, stravovacích návykoch. Klinické vyšetrenie v ambulancii. Zhodnotenie zdravotného stavu, posúdenie výživy, odporúčanie ďalšieho postupu a aktívny prístup k riešeniu zdravotných ťažkostí. Individualizácia primárnej prevencie vyplývajúcej z výsledkov a stavu pacienta.

 

Náš bonus: Ultrazvukové vyšetrenie podľa odporučenia vyšetrujúceho lekára

 

Doba trvania: 90 – 120 minút

Celková suma: 220 €

 

* Inštrukcie k vyšetreniu: V deň vyšetrenia je potrebné prísť nalačno. Pred samotným odberom je dôležité  vypiť minimálne 3 dcl vody. Vzhľadom na to, že sa mení kožný odpor pri sprchovaní organizmu, a tým sa skresľujú výsledky vyšetrenia, je potrebné pred funkčným vyšetrením In Body 720, ktorý určuje zmeny svalstva, tuku, minerálov a vody v organizme, prísť neosprchovaný.

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista
PROFIL LEKÁRA
Konzultácia stavu zdravia - Novinka

Cítite sa stále unavene, bolievajú vás kĺby, hlava, mávate časté zápaly hrdla, búši vám srdce? Samozrejme, príznakov toho, že sa v organizme niečo deje, môže byť oveľa viac. Dôležité je, aby ste ich nepodcenili, lebo za každým opakujúcim sa fyzickým prejavom je funkčná príčina, a tá sa môže skrývať kdekoľvek. Pokiaľ chcete konzultovať svoj zdravotný stav alebo poradiť, ako ho zlepšiť a ktorým smerom sa vydať, príďte k nám si dať skontrolovať stav zdravia.

 

Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie krvi a moču

Odbery sú zamerané na základné funkcie orgánov ako sú obličky, pečeň či pankreas. Súčasťou vyšetrenia je i stanovenie zápalového markera, vyšetrenie základnej imunity či hladín niektorých minerálov.

Parametre: Ko + diff., glyk., urea, kreat., KM, choles., TAG, HDL, LDL, bilir. AMS, AMS, AST, ALT, ALP, GMT, Na, K, Ca, P, CRP, IgE, moč chem. a sed.

 

2. Konzultácia s lekárom

Dôkladný rozhovor s lekárom o zdravotných ťažkostiach, rodinnej anamnéze, životnom štýle, stravovacích návykoch. Klinické vyšetrenie v ambulancii. Zhodnotenie zdravotného stavu, posúdenie výživy, stanovenie, odporúčanie ďalšieho postupu a aktívny prístup k riešeniu zdravotných ťažkostí.

 

Náš bonus: EKG s vyhodnotením

 

Doba trvania: 45 – 60 minút

Celková suma: 110 €

 

* Inštrukcie k vyšetreniu: V deň vyšetrenia je potrebné prísť nalačno. Pred samotným odberom je dôležité  vypiť minimálne 3 dcl vody.

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista
PROFIL LEKÁRA
Komplexný imunologický profil - Novinka

Máte opakované infekcie dýchacích ciest, afty, herpes, infekcie močového traktu, gynekologické zápaly? Alebo možno pociťujete chronickú únavu, nervozitu, ste vyčerpaní, nesústredení, mávate nevysvetliteľné zvýšené teploty. Imunitu dokáže oslabiť množstvo vnútorných aj vonkajších faktorov. Pokiaľ chcete zistiť, či je príčina vašich ťažkostí práve tu a následne začať s terapiou, je tento program určený práve pre vás.

 

Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie

Odbery sú zamerané na analýzu imunitného profilu - zhodnotenie bunkovej a protilátkovej imunity.

Parametre: Ko + diff., imunoglobulín A (ďaľej len ako Ig.), IgE, IgG, IgM , fagocytóza, monoklonové protilátky - CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD16+/56+

 

2. Klinické vyšetrenie

Rozhovor vedený imunológom s cieľom získať podrobnú anamnézu, zhodnotenie laboratórnych parametrov a celkového stavu pacienta. Návrh ďalšieho terapeutického postupu a v závislosti od výsledkov aj odporučenie ďalších vyšetrení.

 

Doba trvania: 60 – 90 minút

Celková suma: 240 €

 

Náš bonus: *Spirometrické vyšetrenie

* Vyšetrenie merajúce objem vzduchu, ktoré prúdi do pľúc a z pľúc pri nádychu. Test dokáže objaviť pľúcne ochorenie, zistiť mieru jeho závažnosti, taktiež skontrolovať, do akej miery funguje prípadná liečba.

MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
Imunoalergológ
PROFIL LEKÁRA
Vyšetrenie pohybového aparátu - Novinka

Bolesti svalov a kĺbov môžu mať rôznu príčinu. Každý z nás má svoje slabé miesto – stvrdnuté rameno, boľavé kolená, citlivé kríže. Je bežné, že vplyvom jednostranného zaťažovania nášho tela sa niektoré svaly skracujú, iné ochabujú. Stuhnuté svaly sa však dajú uvoľniť a posilniť pomocou cvikov, no pokiaľ táto úľava neprichádza, tak stvrdnú a pri ďalšej námahe či emocionálnom strese začnú bolieť a niekedy nás aj „sekne“. Pokiaľ chcete vedieť, ako je na tom váš pohybový aparát, kde sú jeho momentálne limity a ako ho správne nastaviť, je tento program určený práve pre vás.

 

Náplň programu

Diagnostika stavu pohybového aparátu

 • Vyšetrenie u lekárky s atestáciami z reumatológie a z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, a to s dôrazom na podrobnú anamnézu, zistenie svalovej dysbalancie a hypermobility. Zhodnotenie postoja, chôdze, svalovej sily a koordinácie.
 • Vypracovanie individuálneho rehabilitačného plánu - odstránenie starých návykov postoja, držania tela, zvýšenie úrovne pohybového aparátu, ako aj pohybovej aktivity, cielené ovplyvnenie existujúcich ochorení. Možnosť podávania infúznej terapie.
 • V prípade potreby doriešenie ťažkostí v spolupráci s neurológom a internistom, odporučenie reumatologických vyšetrení.

     

Náš bonus: Prvá rehabilitácia v cene programu

a balík 10 cvičení za zvýhodnenú cenu 30 € / 60 min.

 

 

Doba trvania: 90 minút

Celková suma: 95 €

Doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Fyziater, reumatológ
PROFIL LEKÁRA
Syndróm vyhorenia – diagnostika
Cítite sa bez energie, nebaví vás práca, prestali ste pociťovať radosť? Pokiaľ sa k týmto prejavom pridružili aj poruchy spánku, možno by ste sa mali zamyslieť nad tým, či nie ste na ceste k vyhoreniu. Najskôr je dôležité vylúčiť iné organické príčiny, ktoré by mohli stáť za celkovou vyčerpanosťou organizmu, a to po dôkladnej diagnostike u interného lekára. Nosnou súčasťou programu je následné psychodiagnostické vyšetrenie, určenie ďalšieho postupu a terapie.  

 
Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie krvi, moču

Odbery sú zamerané na funkcie orgánov ako sú obličky, pečeň, pankreas, hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, onkologické markery, skryté krvácanie v tráviacom trakte.
Parametre: Ko + diff., glyk., urea, kreat., celk. choles., TAG, HDL, LDL, celk. bilir., CRP, AST, ALP, AST, GMT, KM, Na, K, Ca, Mg, P, INR, Fbg, onkomarkery: CEA, Ca19-9, CA125- u žien, PSA- u mužov, moč chem. a sed., stolica na okultné krvácanie
 
 
2. Konzultácia s internistom

Dôkladný rozhovor s internistom o zdravotných ťažkostiach, rodinnej anamnéze, životnom štýle, stravovacích návykoch. Klinické vyšetrenie v ambulancii. Zhodnotenie zdravotného stavu, posúdenie výživy, odporúčanie ďalšieho postupu a aktívny prístup k riešeniu zdravotných ťažkostí.
 
 
 
Doba trvania: 1,5 hodiny
Cena: 290 eur
 
 
MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista
PROFIL LEKÁRA
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
 • Zákonná preventívna prehliadka 

 • Nadštandardná preventívna prehliadka

 • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez odberov)


Vyšetrenia a potvrdenia na vlastnú žiadosť klienta

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (vodičský preukaz)

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane (zbrojný preukaz)

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve (zdravotný preukaz)

 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o adopciu dieťaťa

 • Lekárska správa pre komerčné účely

 • Lekárske potvrdenie na vysokú školu

 • Vyšetrenie zdravotného stavu pred uzavretím zmluvy o životnom alebo úrazovom poistení

 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty

 • Preklad lekárskej správy do anglického jazyka

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie

MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista
PROFIL LEKÁRA
Elastografia

Inovatívna možnosť vyšetrenia

 • uzlov štítnej žľazy,
 • pečene,
 • prostaty.
MUDr. Marek Zvanciger
MUDr. Marek Zvanciger
Urológ
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Marián Štrbák
MUDr. Marián Štrbák
Endokrinológ
PROFIL LEKÁRA
Endokrinológia
 • Vstupné vyšetrenie, zahŕňa USG vyšetrenie

 • USG štítnej žľazy

 • Punkcia štítnej žľazy

 • Kontrolné vyšetrenie

 • Konzultácia

 • Odbery

MUDr. Marián Štrbák
MUDr. Marián Štrbák
Endokrinológ
PROFIL LEKÁRA
FBLR
 • Vstupné vyšetrenie lekárom FBLR 

 • Konzultácia

 • Kontrolné vyšetrenie

Doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Fyziater, reumatológ
PROFIL LEKÁRA
Funkčné testy
 • EKG + vyhodnotenie 

 • Ergometria 

 • InBody - s lekárskou interpretáciou výsledkov 

 • Max Pulse - s lekárskou interpretáciou 

 • RMR - bazálny metabolizmus 

 • HOLTER - Somnotouch (24 h monitoring EKG, TK, spánku, SpO₂)

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Peter Kalist, MPH.
MUDr. Peter Kalist, MPH.
Kardiológ
PROFIL LEKÁRA
Gastroenterológia
 • Lekárska konzultácia 

 • Gastroenterologické vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie)

 • Gastroenterologické vyšetrenie kontrolné

 • Konzultácia pred prístrojovými vyšetreniami a zákrokmi


Prístrojové vyšetrenia a liečebné zákroky

 • Gastrofibroskopia (endoskopia žalúdka a dvanástnika)

 • Rektosigmoskopia

 • Endoskopia zostupnej časti hrubého čreva

 • Endoskopia priečnej časti hrubého čreva

 • Endoskopia vzostupnej časti hrubého čreva

 • Pankolonoskopia (endoskopia celého hrubého čreva)

 • Odber bioptickej vzorky (jedna vzorka)

 • Gastrofibroskopia – kontrolná (endoskopia žalúdka a dvanástnika)

 • Rektosigmoskopia – kontrolná

 • Endoskopia zostupnej časti hrubého čreva – kontrolná

 • Endoskopia priečnej časti hrubého čreva – kontrolná

 • Endoskopia vzostupnej časti hrubého čreva – kontrolná

 • Pankolonoskopia – kontrolná (endoskopia celého hrubého čreva)

prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH
prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH
Gastroenterológ
PROFIL LEKÁRA
Gynekologická ambulancia
 • Tehotenská poradňa

 • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť 

 • Vyšetrenie klientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť

 • Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov

 • Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

 • Overenie tehotenstva beta HCG - odber

 • Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou

 • 3D/4D vyšetrenie plodu s nahratím na USB 

 • Elektronický záznam UZV vyšetrenia na USB

 • Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia

 • Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky (jedna skúmavka)

 • Hormonálny profil na žiadosť klientky

 • LBC cytológia

 • Odber onkocytológie mimo skríningového intervalu

 • Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou

 • oGTT na vlastnú žiadosť 

 • Folikulometria

 • Zavedenie vnútromaternicového telieska

 • Odstránenie vnútromaternicového telieska

 • Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva

 • Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta

 • Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacientky

 • Vydávanie lekárskych potvrdení


Poradenstvo 

 • Gynekologická endokrinológia

 • Poradňa sterilného páru

 • Antikoncepčná poradňa

 • Klimakterická poradňa

 • Indikácia IVF

MUDr. Alexandra Krutáková
MUDr. Alexandra Krutáková
Gynekológ
PROFIL LEKÁRA
Imunológia a alergológia
 • Vstupné vyšetrenie

 • Konzultácia

 • Kontrolné vyšetrenie

 • Kožné testy (Prick testy)

MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
Imunoalergológ
PROFIL LEKÁRA
Infúzna liečba ambulantnou formou

Infúzna liečba je spôsob, ako vytvoriť v určitom časovom úseku vyrovnanú terapeutickú hladinu liečiva v krvi, a vytvára predpoklad jeho optimálneho účinku. Ambulantné podávanie infúzií tak umožňuje aj nehospitalizovaným pacientom dostať modernú a účinnú liečbu. Hladina lieku v krvi nie je závislá od jeho vstrebávania sliznicou tráviaceho traktu, neznižuje sa okamžite prvým prechodom liečiva cez “detoxikačný orgán”, ktorým je pečeň. Liečivo sa optimálne distribuuje ku všetkým bunkám tela. Zvyšuje sa tým účinnosť liečby a pacient nie je vystavený stresujúcemu prostrediu - nemusí byť hospitalizovaný.

Infúznu liečbu indikujeme na základe vyšetrenia a odporučenia špecialistu, ktorý komplexne posúdi stav pacienta nielen z hľadiska potreby liečby, ale aj obmedzení vyplývajúcich z jeho zdravotného stavu. Každá infúzna liečba je individuálna a predchádza jej podrobné lekárske vyšetrenie, pacient je monitorovaný počas liečby a kontrolovaný aj po jej ukončení. O počte opakovaní infúzií, ako aj o trvaní jednotlivých terapií rozhodne lekár na základe klinického stavu pacienta - takže trvanie infúzie môže trvať niekoľko desiatok minút, ale aj niekoľko hodín.

Hlavné skupiny ochorení, pri ktorých indikujeme infúznu liečbu, sú pre pacientov:

 • s akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu chrbtice, kĺbov, svalov,
 • s ochoreniami periférnych nervov, po úrazoch,
 • s poruchami pamäti,
 • s únavovým syndrómom a vyčerpaním, 
 • s poruchami sluchu a závratmi,
 • s poruchami prekrvenia končatín,
 • s poruchami imunity,
 • s poruchami vnútorného prostredia, napríklad po vysokých stratách tekutín atď.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista
PROFIL LEKÁRA
Interná ambulancia
 • Konzultácia zdravotného stavu

 • Klinické vyšetrenie (bez odberov)

 • Kontrolné interné vyšetrenie

 • Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberov)


Výkony

 • EKG + vyhodnotenie

 • Ergometria

 • InBody -s lekárskou interpretáciou výsledkov

 • Max Pulse - s lekárskou interpretáciou

 • RMR - bazálny metabolizmus

 • Zvýhodnený balíček – InBODY + RMR s lekárskou interpretáciou

 • Spiroergometria - VO₂Max

 • Kontrolná Spiroergometria - VO₂Max

 • HOLTER – Somnotouch (24 h monitoring EKG, TK, spánku, SpO₂)

 • naloženie prístroja + zhodnotenie výsledkov

 • Tvorba výživového plánu (diagnostika, výživový plán, kontrola)

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Katarína Hricová
MUDr. Katarína Hricová
Internista, pneumológ
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista
PROFIL LEKÁRA
Interpretácia výsledkov laboratórnych vyšetrení a návrh riešenia

Laboratórne vyšetrenia sú spoľahlivým zdrojom informácií o vašom zdraví. Zistené údaje sú však odborného charakteru a zvyčajne vyžadujú profesionálnu konzultáciu, ktorú dokážeme zabezpečiť na našej klinike. Výsledky testov je potrebné posudzovať v kontexte s prípadnými ostatnými ochoreniami, rodinnej anamnézy, fyzickým a psychickým stavom, ale napríklad aj zvykmi a náročnosťou aktuálnej životnej situácie. Naším cieľom je zlepšenie zdravotného stavu človeka, ktorý nás vyhľadá. Riešenie ťažkostí  sprevádza dôkladné vysvetlenie problematiky a návrh takých terapeutických možností, ktoré sú funkčné a s ktorými sa je klient schopný stotožniť.

 

Náplň programu

Vyhodnotenie výsledkov a návrh riešenia                                                            

 • Konzultácia v ambulancii interného lekára
 • Posúdenie  laboratórnych parametrov
 • Zhodnotenie zdravotného stavu
 • Odporučenie ďalšej diagnostiky, farmakologickej a režimovej liečby, návrh doplňujúcich vyšetrení u *špecialistov

 

Celková cena: 60 €

 

* Ponuka spolupracujúcich špecialistov na klinike

internista, imunoalergológ, neurológ, urológ, gynekológ, gastroenterológ, dermatológ, reumatológ, endokrinológ, pneumonológ, diabetológ, kardiológ, rádiológ

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
PROFIL LEKÁRA
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista
PROFIL LEKÁRA
Kardiológia
 • Vstupné kardiologické vyšetrenie 

 • Vstupné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou

 • Kontrolné kardiologické vyšetrenie

 • Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca

MUDr. Peter Kalist, MPH.
MUDr. Peter Kalist, MPH.
Kardiológ
PROFIL LEKÁRA
Neurológia
 • Vstupné vyšetrenie 

 • Konzultácia 

 • Kontrolné vyšetrenie

MUDr. Silvia Mehešová
MUDr. Silvia Mehešová
Neurológ
PROFIL LEKÁRA
Očná ambulancia
 • Kompletné vyšetrenie s konzultáciou

 • Kompletné očné vyšetrenie

 • Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • Odmeranie vnútroočného tlaku

 • Vyšetrenie očného pozadia

 • Akútne vyšetrenie

 • Kontrolné vyšetrenie

 • Kompletné vyšetrenie pre iného lekára

 • Vyšetrenie a nácvik aplikácie kontaktných šošoviek

 • Predpis okuliarovej korekcie

 • Očné vyšetrenie na vodičský preukaz

 • Očné vyšetrenie na zbrojný pas

 • Vyšetrenie pri glaukóme

 • Odstránenie cudzieho telesa

 • Výter z oka

MUDr. Tamara Štetinová
MUDr. Tamara Štetinová
Oftalmológ
PROFIL LEKÁRA
Odbery a laboratórne testy

Odbery 

 • CRP

 • hsCRP 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 59 potravín 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 120 potravín 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 200 potravín 

 • Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia pre vegetariánov 120 potravín 

 • Vyšetrenie stolice na OK 

 • Vyšetrenie protilátok proti Candida albicans 

 • Vyšetrenie protilátok proti Candida albicans - kontrola 

 • Výtery - z nosa, mandlí

 • Aplikácia s. c., i. m. inj

 • Aplikácia i. v. inj

 • Koreňový obstrek 

 • Infúzie 


Genetické testy 

 • Kardiogen (Genetická analýza rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení)
 • Osteogen (Genetická analýza rizika vzniku osteoporózy)
 • Trombogen (Genetická analýza rizika vzniku trombózy)
 • Gyngen (Genetická analýza určená ženám)
 • GenForMen (Genetická analýza rizika vzniku tzv. civilizačných ochorení pre mužov)
 • GenScan (Genetická analýza nastavená "na mieru" každému klientovi)
ORL
 • Vstupné ORL vyšetrenie 
 • Kontrolné ORL vyšetrenie 
 • Vyšetrenie ucha – oOtoskopia 
 • Porucha – sluchu – vyšetrenie uší obojstranne 
 • Vyčistenie zvukovodu – ušný maz, zápal /– 1 ucho
 • Aplikácia liečivaá do zvukovodu – 1 ucho
 • Odstránenie cudzieho telesa zo zvukovodu – 1 ucho
 • Paracentéza 1 ucho  - pPrepichnutie bubienka, odsatie sekrétu
 • Prekrytie poškodenej blanky alebo perforácie blanky terčíkom
 • Vyšetrenie nosa, rRhinoskopia
 • Odstránenie cudzieho telesa z nosa
 • Zastavenie krvácania z nosa /–  anestéza, elektrokoagul, tampón
 • Zastavenie krvácania z nosa – poleptanie s AgNO3
 • Punkcia a výplach, alebo odsávanie obsahu prínosových dutín
 • Odsávanie nosa alebo PND
 • Odstránenie tamponády
 • Palpačné vyšetrenie krku
 • Vyšetrenie dutiny ústnej, mandlí a hltana
 • Narezanie zápalu pri podnebnej mandlií a vypustenie hnisu
 • Lokálne ošetrenie lézii lézie v dutine ústnej a hltane
 • Vyšetrenie hrtana a hlasiviek zrkadielkom
 • Odstránenie cudzieho telesa zs hltana alebo hrtana, 
 • Odber sterov na mikrobiologické vyšetrenie
MUDr. Matej Babinec
MUDr. Matej Babinec
ORL
PROFIL LEKÁRA
Ultrasonografia
 • Ultrazvuk brucha a brušnej dutiny

 • Ultrazvuk brucha a ciev v brušnej dutine - Doppler

 • Ultrazvuk obličiek a močového mechúra (ultrazvuk malej panvy)

 • Ultrazvuk mäkkých častí 

 • Ultrazvuk štítnej žľazy

 • Ultrazvuk prsníkov

 • Funkčné vyšetrenie žlčníka

 • Ultrazvuk lymfatických uzlín

 • Ultrazvuk ciev dolných končatín - Doppler 

 • Ultrazvuk krčných tepien (karotíd)

MUDr. Imrich Vrabec
MUDr. Imrich Vrabec
Radiológ
PROFIL LEKÁRA
Urológia

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.