Diagnostika reumatologických ochorení

Reuma sa podľa údajov pacientov najviac spája s bolesťou, no nenapáda len kĺby. Toto ochorenie škodí celému organizmu a nabaľuje na seba viac než 200 rôznych pridružených ochorení. Reumatologické ochorenie postihuje kĺby, kosti, chrupavky, šľachy, svaly a ďalšie mäkké štruktúry. Okrem toho môže napadnúť aj vnútorné orgány ako srdce, cievy, pľúca, oči, obličky alebo kožu.

Napadnutý pohybový aparát a pridružené ochorenia sťažujú plnohodnotné fungovanie v živote. Týmto dlhodobým postupujúcim ochorením vo svete trpí približne 350 miliónov reumatikov. Hoci toto ochorenie sa nedá úplne vyliečiť, no moderná medicína vie účinne spomaliť progres ochorenia a zmierniť pridružené prejavy, počnúc liečením zápalov, cez vybalansovanie imunitného systému, až po podpornú liečbu, napríklad v prípade depresii alebo nespavosti.

Medzi reumatologické ochorenia zaraďujeme aj systémové choroby spojiva (SCHS):

  • Systémový lupus erytematózus
  • Systémová skleróza
  • Dermatomyozitída a polymyozitída
  • Vaskulitídy

 

Pokiaľ trpíte reumatickými bolesťami, alebo máte spomínané príznaky a chcete ich skonzultovať s našim reumatológom, ktorý následne navrhne optimálny postup liečby, tento program je určený práve pre vás. 

 

Náplň programu

1. Anamnéza 

  • dôkladný rozhovor s reumatológom o zdravotných ťažkostiach, rodinnej anamnéze, životnom štýle

2. Laboratórne vyšetrenie

  • Odber krvi je zameraný na funkcie obličiek, pečene, kostných markerov a na protizápalové reumatologické autoprotilátky.
  • KO+diff, kreatinín, CRP, AST,ALT, GMT, ALP, KM, RF, Ca, FW, Vitamín D, CTx, ANA, ENA, anti CPP

 

3. Konzultácia a vyhodnotenie výsledkov reumatológom

  • Podrobný rozhovor s reumatológom ohľadom vašich zdravotných ťažkostí. Dôkladné vyšetrenie a odporučenie ďalšieho postupu i aktívny prístup k riešeniu vašich zdravotných ťažkostí.

 

Bonus: kontrolné vyšetrenie zdarma

Doba vyšetrenia: 40 – 60 minút

Cena: 120 €

Doc. MUDr.  Zuzana Popracová, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Fyziater, reumatológ

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.