Diagnostika syndrómu vyhorenia

Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie krvi a moču

Odbery sú zamerané na funkcie orgánov ako sú obličky, pečeň, pankreas, hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, onkologické markery, skryté krvácanie v tráviacom trakte. 

Parametre: Ko + diff., glyk., urea, kreat., celk. choles., TAG, HDL, LDL, celk. bilir., CRP, AST, ALP, AST, GMT, KM, Na, K, Ca, Mg, P, INR, Fbg, onkomarkery: CEA, Ca19-9, CA125- u žien, PSA- u mužov, moč chem. a sed., stolica na okultné krvácanie 

2. Konzultácia s internistom

Dôkladný rozhovor s internistom o zdravotných ťažkostiach, rodinnej anamnéze, životnom štýle, stravovacích návykoch. Klinické vyšetrenie v ambulancii. Zhodnotenie zdravotného stavu, odporúčanie ďalšieho postupu a aktívny prístup k riešeniu zdravotných ťažkostí. 

3. Psychologické vyšetrenie

Ucelené zhodnotenie všetkých príznakov s cieľom psychodiagnostiky. Spontánny i riadený rozhovor zameraný na pracovnú a rodinnú anamnézu v kombinácii s vyplnením štandardizovaných dotazníkov a ich vyhodnotením poskytne klientovi hodnoverný obraz o jeho aktuálnom psychickom rozpoložení. Určenie ďalšieho terapeutického postupu.

Náš bonus: Zhodnotenie u internistu a psychologické vyšetrenie sa uskutočnia hneď po sebe v jeden deň.

Doba trvania: 2,5 hodiny

Cena: 290 €

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.