Dvojprogram Bolesť hlavy, stres, tetania, úzkosť

Bolesť hlavy je jeden z najčastejších a najobťažujúcejších príznakov dnešnej doby. Niektoré migrenózne stavy „znefunkčnia“ človeka aj na pár dní. Mnohé bolesti hlavy spôsobuje stres, napätie, môžu mať súvis s úzkosťou a tetaniou. Vyšetrenie u neurológa a psychológa pomôže pomenovať príčiny a navrhnúť spôsob riešenia. Oboch špecialistov je možné vyhľadať aj samostatne.

 

Obsah dvojprogramu Bolesť hlavy, stres, tetania, úzkosť

 

1. Neurologické vyšetrenie

Dôkladný rozhovor s neurológom o zdravotných ťažkostiach, výskytu ochorení v rodine, životnom štýle. Nasleduje klinické vyšetrenie v ambulancii, zhodnotenie zdravotného stavu, vylúčenie alebo potvrdenie fyzickej príčiny ťažkostí. Na základe výsledkov neurológ odporučí ďalší postup na riešenie zdravotných problémov. 

 

2. Funkčné vyšetrenie na objektivizáciu stresu

Max pulse – Fotopletyzmografia
Rýchle nezaťažujúce vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HVR), kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému (ANS), pomer sympatika a parasympatika, meranie úrovne reakcie na stres, ktorý sa môže podieľať na vysokom krvnom tlaku. Vypovedá o stave ciev, hodnotí srdcový výkon, krvnú cirkuláciu a pružnosť tepien. 

 

3. Psychologické vyšetrenie

Psychodiagnostika je zameraná na zhodnotenie všetkých príznakov s možnosťou posúdenia psychosomatickej príčiny ťažkostí. Pozostáva zo spontánneho i riadeného rozhovoru o pracovnej a rodinnej anamnéze v kombinácii s vyplnením štandardizovaných dotazníkov. Po vyhodnotení získa pacient hodnoverný obraz o jeho aktuálnom psychickom rozpoložení. Psychológ následne odporučí ďalší terapeutický postup.

 

Doba trvania: 140 minút
Cena: 150 €
 

MUDr. Silvia Mehešová
MUDr. Silvia Mehešová
Neurológ

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.