Komplexné posúdenie zdravotného stavu

Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie krvi, moču, stolice

Odbery sú zamerané na funkcie orgánov ako sú obličky, pečeň, pankreas, hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, onkologické markery, ale aj na skryté krvácanie v tráviacom trakte. 

2. Funkčné vyšetrenia

  • EKG 
  • In Body 720 - Bioimpendačné vyšetrenie zloženie tela. S dostatočnou presnosťou určuje zmeny v hodnotách svalstva, tuku, minerálov, ako aj obsahu vody v bunkách i mimo nich. Upozorňuje na zadržiavanie vody v organizme. Oproti bežne dostupným bioimpendačným váham sa prístroj vyznačuje vysokou presnosťou meraní. Odchýlka od meraní pomocou CT prístroja je len 2 %.
  • Max pulse – Fotopletyzmografia. Rýchle neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HVR), kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému (ANS), pomer sympatika a parasympatika, meranie úrovne reakcie na stres. Vypovedá o stave ciev, hodnotí srdcový výkon, krvnú cirkuláciu a pružnosť tepien. 

3. Konzultácia a interné vyšetrenie

Dôkladný rozhovor s internistom o zdravotných ťažkostiach, rodinnej anamnéze, životnom štýle, stravovacích návykoch. Klinické vyšetrenie v ambulancii. Zhodnotenie zdravotného stavu, posúdenie výživy, odporúčanie ďalšieho postupu a aktívny prístup k riešeniu zdravotných ťažkostí. Individualizácia primárnej prevencie vyplývajúcej z výsledkov a stavu pacienta. 

Náš bonus: Ultrazvukové vyšetrenie podľa odporučenia vyšetrujúceho lekára

Doba trvania: 90 – 120 minút

Cena: 220 €/120 min/odbery/EKG, Max-Pulse, in-body, ultrazvuk

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.