Komplexný imunologický profil

Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie

Odbery sú zamerané na analýzu imunitného profilu - zhodnotenie bunkovej a protilátkovej imunity.

Parametre:
Ko + diff., imunoglobulín A (ďaľej len ako Ig.), IgE, IgG, IgM , fagocytóza, monoklonové protilátky - CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD16+/56+

2. Klinické vyšetrenie

Rozhovor vedený imunológom s cieľom získať podrobnú anamnézu, zhodnotenie laboratórnych parametrov a celkového stavu pacienta. Návrh ďalšieho terapeutického postupu a v závislosti od výsledkov aj odporučenie ďalších vyšetrení.Náš bonus: Spirometrické vyšetrenie

Vyšetrenie merajúce objem vzduchu, ktoré prúdi do pľúc a z pľúc pri nádychu. Test dokáže objaviť pľúcne ochorenie, zistiť mieru jeho závažnosti, taktiež skontrolovať, do akej miery funguje prípadná liečba.

Doba trvania: 60 – 90 minút

Cena: 240 €

MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
Imunoalergológ

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.