Konzultácia stavu zdravia

Náplň programu

1. Laboratórne vyšetrenie krvi a moču

Odbery sú zamerané na vyšetrenie základných funkcií orgánov ako sú obličky, pečeň či pankreas, metabolizmu glukózy a tukov. Súčasťou vyšetrenia je i stanovenie zápalového markera, vyšetrenie hladín protilátok pri alergiách a niektorých minerálov.

Parametre:

Ko + diff., glyk., urea, kreat., KM, cholesterol, TAG, HDL, LDL, bilir. AMS, AMS, AST, ALT, ALP, GMT, Na, K, Ca, P, CRP, IgE, moč chem. a sed.

2. Konzultácia s internistom

Dôkladný rozhovor s internistom o zdravotných ťažkostiach, rodinnej anamnéze, životnom štýle, stravovacích návykoch. Zhodnotenie zdravotného stavu, posúdenie výživy, odporúčanie ďalšieho postupu a aktívny prístup k riešeniu zdravotných ťažkostí.

Náš bonus: EKG s vyhodnotením

Doba trvania: 45 – 60 minút

Cena: 110 €

MUDr. Ján Goljer, CSc.
MUDr. Ján Goljer, CSc.
Primár, internista
MUDr. Jana Amiriová
MUDr. Jana Amiriová
Všeobecný lekár, Internista

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.