MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

(zdroj textu: korona.gov.sk)

SOM NEGATÍVNY

Ak Vám test vyšiel negatívne a stále pociťujete klinické príznaky ochorenia, je odporúčané kontaktovať telefonicky, alebo emailom Vášho všeobecného lekára, ktorý situáciu zhodnotí a pre úplné vylúčenie ochorenia je vhodné sa objednať na PCR test, prostredníctvom formulára https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_ag.php . Následne výsledok oznámite Všeobecnému lekárovi, ktorý Vás poučí a určí ďalší terapeutický postup.

SOM POZITÍVNY

  1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10 dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, ju môžu absolvovať v inom ubytovacom zariadení na to prispôsobenom. Všetky náležité informácie o tom, čo ďalej keď ste obdržali pozitívny výsledok nájdete tu: https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-covid-19-pozitivny-2/

  2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.

  3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Pre nich je odporúčané realizovať aj PRC test  najskôr na 8. deň po kontakte s pozitívnou osobou, a to prostredníctvom stránky korona.gov.sk  https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_ag.php . Pre osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

  4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.

  5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.

  6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).

  7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.

  8. Nikam necestujte.

  9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.

  10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú. 

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.