MUDr. Katarína Rašlová

Špecializácia: Gynekológ
Prax v odbore: 24 rokov
Komunikácia: -

Vyšetrenia

 • Tehotenská poradňa (počet USG vyšetrení nad rámec úhrady poisťovňou, prehliadky nad rámec povinných prehliadok)

 • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť 

 • Vyšetrenie klientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť

 • Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov

 • Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

 • Overenie tehotenstva beta HCG- odber

 • Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou

 • 3D/4D vyšetrenie plodu s nahratím na USB 

 • Elektronický záznam UZV vyšetrenia na USB

 • Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia

 • Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky (jedna skúmavka)

 • Hormonálny profil na žiadosť klientky

 • LBC cytológia

 • Odber onkocytológie, mimo skríningového intervalu

 • Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou

 • oGTT na vlastnú žiadosť 

 • Folikulometria

 • Zavedenie vnútromaternicového telieska

 • Odstránenie vnútromaternicového telieska

 • Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva

 • Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta

 • Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacientky

 • Vydávanie lekárskych potvrdení


Poradenstvo 

 • Gynekologická endokrinológia

 • Poradňa sterilného páru

 • Antikoncepčná poradňa

 • Klimakterická poradňa

 • Indikácia IVF

Všetci naši lekári

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.