MUDr. Peter Kalist, MPH.

Špecializácia: Kardiológ
Prax v odbore: 14 rokov
Komunikácia: -

Zameranie ambulancie: diagnostika a dispenzarizácia (monitoring funkčného stavu ) u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. rizikovými faktormi týchto ochorení pri aplikácii zmien spôsobu života a úprava farmakoterapie (obvykle znižovanie dávkovania liekov u daných pacientov). 

 

Vyšetrenia

  • Vstupné kardiologické vyšetrenie 

  • Vstupné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou 

  • Kontrolné kardiologické vyšetrenie 

  • Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca

Všetci naši lekári

Ak sa chcete objednať, zavolajte nám na toto telefónne číslo:
+421 903 460 222
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.

Pre viac informácií volajte na toto telefónne číslo:
+421 903 799 058
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.